ELINVENTO-METAL ART WORKS
c/ Montserrat, 138
08140-Caldes de Montbui
(Barcelona) SPAIN
Telf.+34938666349
Fax.+34935504014
comercial@elinvento.es
Els nostres clients

S  M  A  R  T

SPECIFIC (Específics). Tenim molt clar què, a on, quan i com fer els nostres projectes, degut a un gran coneixement dels clients i del mercat.

MULTIPLICITY(Pluralitat). Tenim mes de 80 proveïdors arreu del món, amb tots el materials imaginables (Inoxidable, ABS, Polímers, coure, llautó, resina d’alta densitat, fusta, alumini, metacrilat.....).
Fem comparatius setmanals de tots els components, i amb un mínim de tres proveïdors, per garantir la millor oferta.

ACCOUNTABLE (Valorable). Valorem el projecte en totes les seves fases des de un inici, indicant preus objectius tant dels prototips com de la producció futura.

REALISTIC (Realitzable). Fem que sigui possible complir el temps acordat, amb uns temps molt acotat (2 setmanes disseny y 2 setmanes prototip), per lo que la pressa de decisió es molt ràpida, ja que en quatre setmanes, ja es pot veure el resultat final.

TIME BOUND(Limitat en el temps). Seguim escrupolosament un diagrama de Gantt, a on especifiquem tot els temps del projecte, per tenir un seguiment totalment acotat, establint el període de temps en que es te que completar cadascun dels processos.