BWT

 

Dispensadors d’aigua

 

Diferents propostes per a BWT, alguna amb línies molt suggeridores.